Pozitif Deplasmanlı Debimetreler 13 Nisan 2018 – Posted in: Blog – Tags:

Pozitif Deplasmanlı debimetre, akış ölçerden geçen akışkanın akış hacmini doğrudan ölçen tek akış ölçüm teknolojisidir. Bu, yüksek hassasiyetli bir bölme içinde barındırılan döner bileşenler arasında sıvı ceplerini yakalayarak başarır. Bu, bir bardağın sıvı ile tekrar tekrar doldurulması ve kabın doldurulma sayısının sayılması sırasında içeriğin akış yönünde dökülmesine benzetilebilir.

Rotorun dönme hızı, akışkanın dönüşüne neden olduğundan akış hızı ile doğru orantılıdır.

Elektronik akış ölçerlerdeki dönen bileşenler, sıvı odasının dışında bulunan çeşitli sensör seçeneklerini etkinleştiren mıknatıslar içerir. Mekanik akış ölçerler ya manyetik bir kuplajı ya da mekanik sayaca bağlı bir doğrudan dişli treni tetikleme prensibine dayanır.

Pozitif Deplasmanlı Debimetre Doğruluk Oranı Yüksek

Bir PD (Pozitif Deplasmanlı) debimetrenin kullanılmasının temel faydalarından biri, sundukları yüksek doğruluk derecesidir. İç bileşenlerin yüksek hassasiyeti, sızdırmazlık yüzeyleri arasındaki boşlukların minimumda tutulması anlamına gelir. Bu açıklıklar ne kadar küçük olursa, doğruluğun o kadar yüksek olacağını gösterir. Bu mührü atlayabilen  sıvı sayılmaz ve bu ‘by-pass’ veya ‘kayma’ olarak bilinir.

Diğer bir fayda akış ölçerlerin çok çeşitli viskoziteleri işleyebilmesi ve yüksek viskoziteli akışkanların işlenmesi sırasında, by-pass’ın azaltılmasından ötürü, daha yüksek doğruluk düzeylerinin görülmesidir. Akış ölçer doğruluğunu göz önüne alırken ve karşılaştırırken, hem ‘doğrusallık’, hem de tam turndown (kısma) oranı ve ‘tekrarlanabilirlik’, bir sayının çevrimler arasında doğru bir şekilde kalması yeteneğinin doğru bir şekilde ölçülebilmesi için akış ölçerlerinin farkında olmak önemlidir. Bu, PD akış ölçerinin mükemmelleştiği, % 0,02 ve % 0,5 doğrusallığın tekrarlanabilirliğinin standart olduğu başka bir alandır.

Güvenilir Bir Çözüm

Bir uygulama için doğru akış ölçer seçilmişse uzun yıllar boyunca hatasız bir şekilde çalışması beklenebilir.  Bazen 10 yıl sürekli kullanım için sahada olan servis ve yeniden kalibrasyon için sayaçlar gönderilir. Bu güvenilirlik büyük ölçüde, kanıtlanmış aynı teknolojinin 60 yılı aşkın bir süredir kullanımda olması ve büyük ilerlemelerin triboloji (sürtünme / aşınma) alanlarına odaklanmasına ve gerekli hassasiyetin makul bir maliyetle sağlanmasına olanak vermesinden kaynaklanmaktadır.

PD ürünü için önerilecek bakım seviyesi büyük ölçüde uygulama tarafından etkilenir. Örneğin, bir akış ölçer yağlama özelliklerini yani yağlı bir sıvıyı işliyorsa, rutin bakım neredeyse ortadan kaldırılabilir. Ancak akışkanın çok zayıf yağlama özelliklerine sahip olması durumunda, bakım gereksinimlerini tedarikçinizle görüşmek en iyisidir. Bir PD akış ölçerindeki herhangi bir bakımın, aynı sistemdeki diğer ekipmanlarınkinden daha sık olması çok nadirdir.

Bize Ulaşın